Lauvåsen boligfelt klar for utbygging

21. feb. 2018

Etter 20 år med usikkerhet er utbyggingen av Lauvåsfeltet ved Malmefjorden i gang. Entreprenør Geir Sandbukt Sylte tar i bruk ny 3D-teknikk for å få infrastrukturen klar.

FRÆNA : løpet av ett år skal Lauvåsen ha 47 ene- og tomanns boligtomter klare til bygging. Til sammen skal det romme 150 boenheter. Nå venter intensivt arbeid for å få den omfattende infrastrukturen på plass.

3D-teknikk
For å komme i mål til januar 2019 tas det siste av 3D og GPS-teknikk i bruk.

– Lauvåsen boligfelt er et modellbasert prosjekt, det vil si at all stikningsdata er prosjektert i 3D. Veger, gatelys, rør og grøfter, alt ligger inne på GPS i gravemaskinene, forklarer prosjektleder Geir Sandbukt Sylte fra Sylte Maskinstasjon.

– Maskinførerne har en stor skjerm inne i maskinene hvor de får opp all data og ser hvor skuffa på gravemaskinen er i modellen til enhver tid. De trenger omtrent ikke se opp engang, men kan manøvrere etter skjermbildet. Tidligere måtte man ha en mann til å gå foran og vise hvor det skulle graves, nå er det helt unødvendig. Det er mye mer effektivt. Presisjonen blir mye bedre, konfliktpunkt blir tatt hånd om i prosjekteringen og det sparer prosjektet for tid og penger, Maskinførerne blir mer selvhjulpet og har en mer interessant hverdag på jobb, mener Sandbukt Sylte.

20 år
I 20 år har det vært ulike planer for Lauvåsen-feltet. Først nå blir det utbygging, etter at Geir Sandbukt Sylte og Nils Christian Harnes – daglig leder for utbyggingsselskapet Elvebakken AS – overtok det hundre dekar store området. De er begge grunneiere i området fra før.

– Det har vært snakk om Lauvåsen og hva som skal skje her i 20 år. Usikkerheten har vært stor. Opprinnelig var det kommunen som startet her, sier Harnes.

Men lite skjedde før Harnes og Sylte fikk overtatt. De har jobbet med prosjektet siden 2014. Først i januar var alle tillatelser på plass og kommunen ga klarsignal for igangsettelsestillatelse.

Store investeringer
Lauvåsen blir ett av de største boligfeltene som nå er under utbygging i molderegionen. Feltet vil definitivt sette sitt preg på Malmefjorden.

– Vi investerer 50–60 millioner i boligfeltet. Totalt med boligene vil det være snakk om investeringer på over 500 millioner koner. Det er klart det vil gi store ringvirkninger både helt lokalt og i et større område, sier Harnes.

God plassering
Harnes mener det er flere ting som gjør at de tør satse stort på feltet.

– Det er unik plassering i forhold til Molde og til Elnesvågen, med kort veg til flyplassen, og flotte naturmuligheter i umiddelbar nærhet. Nærheten til Hjelset og det nye sjukehuset gjør det også interessant.

At feltet ligger midt i deres eget lokalmiljø gjør det ekstra spennende.

– Det er klart det er spesielt å utvikle noe i egen bygd.

Inn til sommeren
Tomtene er fra 800 til 1200 kvadratmeter. Til sommeren 2019 håper Harnes og Sandbukt Sylte at de første boligene være innflyttingsklare.

Så langt er 15 av tomtene solgt.

– Absolutt bra, mener Harnes.

– Det er store investeringer og vi har vært spente på hvordan prosjektet ble mottatt. Heldigvis er ikke det like spennende lenger.

Saken kan leses i helhet her: https://www.rbnett.no/pluss/2018/02/21/20-%C3%A5rs-venting-er-over-16144085.ece

Tilbake til oversikt