Lauvåsen Boligfelt

Lauvåsen Boligfelt ligger mellom Sylteosen og Malmefjorden, med utsikt ned til Sylte skole.

Det er 47 enebolig/tomannsboligtomter og tettbebygdareal til ca 100 leilligheter.
Tomtene ligger mellom 800 og 1100m2.

Sylte Maskin har hatt prosjekteringen og utbygging av all infrastruktur.

Utbygger er Elvebakken og kontraktsum ca 43mill inklusiv moms.

Tilbake til oversikt