Prestmarka Hyttefelt

Prestmarka Hyttefelt ved Bud camping.

23 hyttetomter som bygges ut med ferdige hytter for salg.

Dale Malo står for hyttene og Sylte Maskin AS står for Infrastruktur og tomter.

Utbygger er Prestmarka Hytter AS

Tilbake til oversikt